Overdracht van een onderneming

Bedrijfsoverdrachten moeten om zakelijke redenen, maar ook voor u prive, goed geregeld worden. Wij kunnen u van dienst zijn met het snel en efficient overdragen van uw onderneming:

- Overdracht van een onderneming in de vorm van een eensmanszaak
- Levering van aandelen
- Splitsing of juridsche splitsing
- Herstructurering
- Statutenwijziging (bij B.V. of N.V)
- Statutenwijziging (bij een stichting of vereniging)